Martin S

My first Sheaffer

In another post I said I loved the archaic feel of the superior product is the fountain pen. Well, that is true – but there is another reason as well, a good writing fountain pen feels like writing  with something that just flows over the page. This one for example, the Sheaffer NoNonsense simply just …

My first Sheaffer Read More »

A-kassans totala haveri

Alfakassan har totalt havererat. Alfakassan är den A-kassa som hanterar alla de som inte är med i ett fackförbund med egen akassa. Enligt besked idag handlägger de ärenden från mars(!!) vilket för de drabbade är fullständigt oacceptabelt.